Glemmingestenar


Före

Pågående

Glemmingestenar

Juni 2017 påbörjas konvertering av befintlig utbyggnad till miniväxthus.

Kontakta Oss






Johnny Ewald                                                                                             


Verksamhetsledare MåBraHus                                                                       


Telefon: 0708 777242                                                                                   


johnny.ewald@mabrahus.se                                                     







Lena Eliasson Ewald


MåBraHus



MåBraHus & Rörakuten Ystad

Österlenvägen 401-70        271 75 Glemmingbro      Tel: 0708 777242     

info@mabrahus.se             info@rorakutenystad.se