Lövestad

Juni  2016


Lövesta

I Lövsta revs en del av det gamla taket för att bygga upp ett helt nytt och därmedt erhålla samma nivå på taket över hela byggnaden.  Det byggdes en tackupa och tre homejor kom på platsMåBraHus & Rörakuten Ystad

Österlenvägen 401-70        271 75 Glemmingbro      Tel: 0708 777242     

info@mabrahus.se             info@rorakutenystad.se