Näsbyholm2013 och 2014

Gamla stationsbyggnaden, Näsbyholm

Ett torn får en våning till genom att bjälklaget sänktes. Därmed fanns det möjlighet att få ett helt våningsplan till.

                                             MåBraHus & Rörakuten Ystad

Österlenvägen 401-70        271 75 Glemmingbro      Tel: 0708 777242     

info@mabrahus.se             info@rorakutenystad.se